-->

Organizační výbor 2001

Organizační výbor Hasičských slavností 2001 pracoval ve složení

Jindřich Hejduk - předseda organizačního výboru slavností
Alena Borlová - místopředsedkyně organizačního výboru
Miroslav Čermák - finanční ředitel
Martin Rehárik - vedoucí týmu technického zabezpečení
Jitka Jenčíková a Markéta Malejovská - technické zabezpečení (koně)
Tomáš Urbánek - technické zabezpečení - radiokomunikace
Josef Marvánek - technické zabezpečení - IT
Martin a František Tichý - technické zabezpečení - hasičská technika
Jiří Matoušek - technické zabezpečení - SDH Litoměřice
Pplk.Vratislav Urbánek - technické zabezpečení - HZS Litoměřice
Tereza Svárovská - ubytování a stravování
Eva Poláčková - kulturní program

nahoru