-->

Komentář 2004

Hasičské slavnosti 2004 proběhly pod záštitou ministra vnitra Stanislava Grosse, starosty SH ČMS Karla Richtera, starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Pořádající organizací bylo Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic ve spolupráci s Agenturou Sluníčko a městem Litoměřice.
Tento v pořadí již III. celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky se stal zároveň i vyvrcholením oslav 140. výročí založení 1.českého dobrovolného hasičského sboru, založeného ve Velvarech roku 1864. V rámci vzájemné spolupráce se SH ČMS si návštěvníci mohli prohlédnout v samostatném pavilonu rozsáhlou prezentaci velvarského sboru, který zde vystavoval spolu s Centrem hasičského hnutí v Přibyslavi a Pošumavským hasičským muzeem ve Stachách. Kromě historické techniky nalezli návštěvníci na výstavišti i nejmodernější speciální hasičskou techniku, určenou k zásahům na letištích, nebo při chemických haváriích. Významně nám při sestavováním této expozice pomohla Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků. Moderní technika profesionálních hasičů byla umístěna na stanici HZS Litoměřice, a na jejím hřišti přistávaly a vzlétaly vrtulníky PČR a AČR, které ve velké míře zaujaly jak snad všechny diváky. Po oba dva dny slavností dokazovali hasiči během komentovaných ukázek svoji schopnost pracovat s dochovanou technikou. Areálem neustále projížděla historická vozidla, která na přání převážela návštěvníky z jednoho konce výstavy na druhou. V pavilonech byla před nepřízní počasí ukryta převážně nejstarší technika - ruční celodřevěné stříkačky ze 17. století a nejstarší automobil Praga, který byl vyroben v roce 1911 a je momentálně v majetku HZS České Budějovice. Rozsáhlou expozici doplňovala výstava hasičských uniforem, modelů, přileb, nášivek a mnoha jiných drobností. Zcela jistě nejvzdálenějšími vystavovateli byli kamarádi ze Slovenska - hasiči z obce Čunovo a Rusovce,kteří přivezli s sebou přátele z Maďarska - z okresu Györ Sopran. Důležitým momentem pátečního dne byl křest knihy "Historické stříkačky-pýcha a chlouba hasičů", která je v pořadí již druhou knihou vydanou Sdružením pro obnovu a zachování historických hasičských tradic a věnuje se dochované historické hasičské technice mezi hasičskými sbory v České republice. Kniha byla očekávána s nadšením, protože je svým způsobem nadčasovým poděkováním všem, kteří se na záchraně stříkaček a automobilů podíleli.
Součástí pátečního programu bylo i přijetí čestných zahraničních delegací starostou města Litoměřice panem Ladislavem Chlupáčem na městské radnici. Hosté si poté mohli prohlédnout město z věže litoměřického Kalichu. Zajímavou a zcela jistě pro účastníky poučnou, byla přednáška o renovaci hasičské techniky a hasičských doplňků, vedená panem Jiřím Šimanovským, který po dlouhá léta renovoval historickou techniku při Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Pořádáním těchto přednášek chceme jako pořadatelé slavností umožnit všem fandům příznivcům hasičství výměnu vlastních zkušeností a názorů na udržováním hasičské techniky v reprezentativním stavu.
V sobotu ráno, již za brzkých ranních hodin řadili hasiči na výstavišti svá vozidla a stříkačky do kolony, která se pomalu přesunula na litoměřické námětí. Zde v deset hodin byl za zvuku fanfár zahájen slavnostní nástup. Přítomní čestní hosté v čele s ministrem vnitra Stanislavem Grossem vzdali hold nastoupeným hasičům a praporečníkům v čele s centrálním praporem SH ČMS. Na centrální prapor čestní hosté zavěsili vyšívané stuhy - dekorovali jej ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Stanislav Gross, náměstek ministra vnitra a generální ředitel hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán, náčelník generálního štábu AČR genpor. Pavel Štefka a Jindřich Hejduk, předseda Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic. Poté jmenovaní zavěsili postupně čestné stuhy na všechny prapory.
Po nádherném průvodu a lehkém obědě měli četní hosté možnost přesunout se na výstaviště na historických vozidlech. Stanislav Gross si prohlédl výstaviště a pozdravil se s mnoha hasiči. Obdivoval jejich práci a gratuloval jim k jejich činnosti. Ostatní hosté se buď k "organizované" prohlídce výstaviště přidali, nebo si hasičskou techniku prohlíželi samostatně.
Dalším, neméně důležitým bodem v programu oslav bylo vyhodnocení soutěže " O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů". Tato soutěž byla vyhlášena 3. března 2004 pořadatelem Hasičských slavností a ve spolupráci odborem tisku a PR MVČR. Porota vybírala postupně ze čtyř stovek hasičských webů. Ministr vnitra jako patron soutěže předával ceny šesti nejlepším. Ještě před vyhlášením vítězů proběhla diskuze mezi zúčastněnými webmastery, která objasňovala výsledky soutěže.
K zakončení slavností došlo tradičně na Lodním náměstí, kam malé a velké diváky přivedl lampiónový průvod. Před Hasičkou fontánou ještě profesionální hasiči podniku Kaučuk Kralupy nad Vltavou předvedli evropskou jeničku - vodní dělo Monitor. Hasičská hudební fontána "vlnící" se v rytmu Smetanovy Mé vlasti , naladila přihlížející na téměř půlhodinový ohňostroj, který byl definitivní tečkou za III. ročníkem Hasičských slavností v Litoměřicích.

Alena Borlová

nahoru