-->

Organizační výbor 2007

Jindřich Hejduk - předseda organizačního výboru slavností
Alena Borlová - místopředsedkyně organizačního výboru
Jana Sieberová - správce databáze, vedoucí registrace
Barbora Vrbková - správce výstavních pavilonů, místopředsedkyně poroty o nejlepší www stránky SDH
Pavel Holý - speciální technika, program na Lodním náměstí
Alena Pelikánová - čestní hosté a VIP
Kamila Klikorková - registrace
Blanka Pohajdová - registrace, VIP
Jana Timová - registrace, VIP
Eliška Rozdolská - registrace
Jitka Jenčíková - zajištění koňských potahů
Petra Boušová - ubytování
Linda Salačová - kulturní program
Iveta Fiedlerová - kulturní program
Jiří Sucharda - nástup a průvod
Ladislav Novák - nástup a průvod, velitel nástupu
Martin Rehárik - supervisor výstaviště
René Fidler - technické zabezpečení
Martin Šimek - technické zabezpečení
Jan Mimra - technické zabezpečení
Jiří Havner - technické zabezpečení, Hudební fontána
Tomáš Urbánek - echnické zabezpečení
Jakub Štrejcha - technické zabezpečení
Petra Brůzlová - technické zabezpečení
Lucie Koťová - technické zabezpečení
Libor Násada - technické zabezpečení, radiové spojení
Josef Marvánek - technické zabezpečení, radiové spojení, správa IT
Miroslav Čermák - finanční ředitel

Všem výše uvedeným děkujeme za jejich nasazení při přípravě a realizaci Hasičských slavností Litoměřice 2007
nahoru