-->

Tisková zpráva 2007

15. a 16.června 2007, výstaviště Zahrada Čech pod záštitou ministra vnitra pana Ivana Langera starosty Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska pana Karla Richtera starosty města Litoměřice pana Ladislava Chlupáče

Pořadatelem je Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic Partneři: Město Litoměřice a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Za podpory: MV- GŘ HZS ČR, AČR, PČR

Letos se uskuteční v Litoměřicích již čtvrtý celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky - Hasičské slavnosti Litoměřice 2007. Tyto již tradiční svátky hasičů proběhnou ve dnech 15. a 16.června 2007, opět na výstavišti Zahrada Čech. Po deseti letech se Hasičské slavnosti staly jednou z nejvýznamnějších událostí hasičského hnutí a zároveň největší prezentací hasičské historické techniky v ČR. V současné chvíli je přihlášeno k účasti na slavnostech 198 hasičských sborů a 210 kusů hasičské techniky. Vzhledem k přibývajícímu počtu zahraničních účastníků a vystavovatelů nabývá tato akce nadnárodní rozměr a stává se tak neopakovatelnou událostí v hasičském středoevropském světě.
Program oslav je koncipován podobně, jako v předchozích letech - výstavními dny jsou pátek a sobota. Pátek je zaměřen na školy / školní výpravy - připraveny jsou soutěže s hasičskou tématikou, ukázky z činnosti mladých hasičů a mnoho dalšího. V sobotu proběhne slavnostní nástup a průvod hasičů na litoměřickém náměstí za účasti významných osob kulturního a společenského života naší republiky. Záštitu převzal ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, který i potvrdil účast na tomto významném setkání. Účast také přislíbili vrcholní představitelé hasičských hnutí z celé Evropy a přední osobnosti kulturního a společenského života České republiky. Jedná se o neopakovatelné defilé hasičských sborů a technikou a jedinečný přehled hasičských praporů / zástav.

Slavnosti podporuje generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a to pro jejich jedinečnost a význam, protože slavnosti pod jednou myšlenkou - pomoci v nouzi - spojují společně jak dobrovolné tak profesionální hasiče, kteří jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Akce se těší podpoře i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které Hasičské slavnosti vítá jako jedinečnou příležitost demonstrovat co nejširší veřejnosti hodnoty soudržnosti a pospolitosti předávané z generace na generaci prostřednictvím nejstarší dobrovolné organizace v naší zemi. Slavnosti doplní řada doprovodných programů - Soutěž o nejzajímavější internetové stránky sboru dobrovolných hasičů - garantem je ministr vnitra MUDr.Mgr.Ivan Langr, křest III.dílu knihy Historické stříkačky - pýcha a chlouba hasičů (jediné publikace tohoto druhu v České republice), přednášky o renovaci hasičské techniky a mnoho dalších zajímavostí z hasičského života. Nosným prvkem oslav je rozsáhlá výstava historické hasičské techniky (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily), doplněná o expozici hasičských uniforem, přileb tiskovin a modelů. Chybět ale nebude ani nejnovější hasičská a záchranářská technika včetně speciální techniky užívané při chemických haváriích a moderních vrtulníků Policie ČR a Armády ČR. Slavnosti doplní řada doprovodných programů jako II.ročník soutěže o nejzajímavější internetové stránky sboru dobrovolných hasičů - garantem je ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, nebo křest III.dílu knihy Historické stříkačky - pýcha a chlouba hasičů (jediné publikace tohoto druhu v České republice).

Závěrem oslav je sobotní večerní program na Lodním náměstí, který je zaměřen na boj s živelnými pohromami. Armáda ČR bude za pomoci vrtulníku a vznášedla simulovat záchranu osob z vodní hladiny, spolu s Policií ČR předvede pomocí vrtulníků a podvěsného zařízení BAMBI VAK použití této techniky při hašení lesních požárů a jednotky HZS podniku KAUČUK, a.s. ve spolupráci s jednotkami HZS ČR předvedou použití hasicího monitoru AMBASSADOR, který se používá na likvidaci velkých požárů v chemickém průmyslu.
Na konci celého večera připraví členové dobrovolných hasičských sborů pro návštěvníky Hasičskou hudební fontánu.
Otevřena návštěvníkům bude též stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích (naproti výstavišti), která při příležitosti slavností uspořádá po oba dny Den otevřených dveří s bohatým programem pro děti i dospělé.

Předběžný program: Pátek 15.6.07
10:00 - 18:00 hodin - celodenní výstava na výstavišti
Sobota 16.6.07
10:00 hodin - slavnostní nástup a průvod hasičů na náměstí
13:00 hodin - otevření výstaviště/výstava
20:00 až 23.00 hodin - program na Lodním náměstí

Aktuální informace jsou umístěny na webových stránkách Sdružení pro obnovu hasičských tradic - www.hasicsketradice.cz, případně více informací poskytne Alena Borlová, místopředsedkyně sdružení, telefon: 720704459, e-mail: alena.borlova@volny.cz

Informace k proběhlým Hasičským slavnostem v Litoměřicích 2004 (4. - 5. června 2004) Hasičské slavnosti proběhly za účasti 155 vystavujících sborů s hasičskou technikou, včetně hasičů ze Slovenska a Maďarska.Výstaviště si přišlo prohlédnout na 10 tisíc návštěvníků a slavnostního nástupu se zúčastnilo přes 200 hasičských sborů, z toho 80 s čestným nebo historickým praporem. Hasičské slavnosti v Litoměřicích proběhly a pro všechny přítomné se staly nejvýznamnější oslavou 140. výročí založení prvního českého dobrovolného sboru. Díky společné lásce k historii a povolání, které je pro mnohé hasiče posláním, se Hasičské slavnosti v Litoměřicích stávají nezapomenutelnou tradicí, která své kořeny zapustila na prvním celorepublikovém srazu v roce 1998 a zároveň nejrozsáhlejší prezentací hasičského ducha pro českou veřejnost.

nahoru