-->

Fotogalerie 2010

Pátý ročník slavností je za námi a my Vám přinášíme souhrn informací a fotografií

Pátek

Páteční den byl jako obvykle věnován především dětem. Brány výstaviště se otevřely v10:00 hodin a početné skupinky děti se hrnuly na výstaviště. Kromě vystavené techniky si mohly prohlédnout i stanici profesionálních hasičů, kde po oba dny Hasičských slavností probíhal den otevřených dveří. Slavnostním aktem pátečního dne byl křest dvou knih, a to Stručná historie profesionální požární ochrany v Českých zemích,kterou vydalo MV ČR - GŘ HZS ČR a druhou byla fotografická publikace s názvem Životy pražských hasičů.

V rámci pátečního oficiálního programu přivítal starosta města Litoměřice Mgr.Ladislav Chlupáč významné hosty (napřiklad z Japonska), kteří zároveň obdrželi pamětní madaile, vydané naším sdružením při příležitosti pátého ročníku oslav.

Kromě celodenní výstavy na litoměřickém výstavišti proběhla ve večerních hodinách slavnostní Floriánská mše v katedrále sv.Štěpána.

Významnou tečkou za pátečním dnem bylo slavnostní předání pamětních medailí na velkém sále restaurace Koliba. Tato akce měla sloužit jako poděkování všem těm, kteří významně přispěli k pořádání všech ročníků Hasičských slavnost. Pamětní medaile předal předseda našeho sdružení Jindřich Hejduk, spolu s ministrem vnitra panem Pecinou.

 

Sobota

Sobota je již tradičně zahájena slavnostním nástupem a průvodem hasičů nejen s technikou, a to z litoměřického náměstí na výstaviště. Součástí letošní velkolepé přehlídky bylo i dekorování historických hasičských praporů, kterých se zúčastnilona 200 ! Jedněmi z nejvýznamnějších dekorujících byli - předseda našeho sdružení pan Jindřich Hejduk, ministr vnitra pan Martin Pecina, arcibiskup monsignor Dominik Duka a hejtmanka Ústeckéhokraje paní Jana Vaňhová.Ještě před samotným nástupem přivítal starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč ministra vnitra Martina Pecinu a arcibiskupa Dominika Duku na radnici, kde se zapsali do pamětní knihy města. Novinkou letošního nástupu bylo zařazení moderní techniky GŘ HZS ČR do slavnostního průvodu.

Po přesunu hasičů na výstaviště opět probíhaly ukázky s moderní i historickou technikou. Mezi hasiče zavítali i čestní hosté, kteří zvědavě přihlíželi prezentaci techniky.

V sobotu zároveň proběhl slavnostní sněm České hasičské jednoty, pořádaný k výročí 10.let jejího trvání, kde zástupci našeho sdružení Alena Borlová a Jindřich Hejduk obdrželi pamětní medaile.

Zároveň byla v sobotu vyhodnoce webová soutěž O nejlepší stránky dobrovolných hasičů. Ceny předával ministr vnitra Martin Pecina.

Sobotní den pak tradičně ukončil program na Lodním náměstí složený z prezentace speciální techniky podnikových hasičů, IZS a AČR. Večer zakončila jako vždy Hasičská hudební fontána s ohňostrojem.

 

Foto organizačního výboru oslav

nahoru