-->

Soutěž 2010

Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic a Ministerstvo vnitra České republiky – odbor tisku a public relations vyhlásili již tradičně při příležitosti Hasičských slavností Litoměřice 2010 soutěž "O NEJLEPŠÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ"

Cíle soutěže jsou

 • zlepšení dostupnosti elektronických informací o dobrovolných hasičích
 • podpora komunikace občanů a dobrovolných hasičů
 • přiblížení hasičských tradic veřejnosti
 • výběr nejlepších hasičských webů jako příklad ostatním sborům
 • navázání užšího kontaktu s mladou generací, která s počítači vyrůstá

Kritéria soutěže

 • může se přihlásit každý sbor dobrovolných hasičů, který má vlastní internetové stránky, nebo jsou jeho stránky zařazeny do internetových stránek obce (města)
 • internetové stránky sborů dobrovolných hasičů musí být funkční na www min dva měsíce k datu vyhlášení soutěže
 • do soutěže se mohou přihlásit pouze sbory dobrovolných hasičů z České republiky
 • každý Sbor dobrovolných hasičů, který se chce přihlásit do soutěže, musí řádně vyplnit přihlášku, kterou nalezne na těchto stránkách
 • výjimky v hodnocení soutěže povoluje porota

Pravidla výběru

Z přihlášených internetových stránek SDH bude vybráno 10 www stránek do užšího výběru, který ohodnotí formou bodového hodnocení vybraná porota, sestavená z odborníků a laiků. Bodovací tabulka bude sestavena z devíti kritérií

 • rozsah informací o sboru, rozsah úvodní stránky, intuitivní navigační lišty 
 • historie sboru
 • aktuální informace, informace pro případ krizové situace 
 • originalita zpracování, jednotný vizuální styl 
 • zajímavé nápady, možnost občanů aktivně se zapojit do požární prevence 
 • přehlednost a funkčnost www
 • využití odkazů, vlastnosti vyhledávacího nástroje "search/vyhledat", provázanost stránek s jinými weby 
 • kontakt na SDH (poštovní adresa, e-mail, telefon, dopravní spojení, mapa,...)
 • fotografie, audio, video, způsoby poskytnutí samostatných dokumentů 
Bodování
 • 1 bod - vynikající
 • 2 body - zajímavý
 • 3 body - dobrý
 • 4 body - dostatečný
 • 5 bodů - nezajímavý v
 
Vyhodnocení soutěže

Vyhlášení výsledků bylo provedeno formou uveřejnění informace na www a vítězům byla zaslána informace o umístění s pozváním na slavnostní předání cen.

Předání cen

Slavnostní předání cen bylo provedeno na Hasičských slavnostech 2010 v Litoměřicích na výstavišti Zahrada Čech

V roce 2010 zvítězili a do desátého místa se umístili
 • 1. SDH Topolany
 • 2. SDH Nové Město na Moravě
 • 3. SDH Třebotov
 • 4. SDH Dobroslavice
 • 5. SDH Suchý
 • 6. SDH Myslejovice
 • 7. SDH Blížkovice
 • 8. SDH Věžnice
 • 9. SDH Topol
 • 10. SDH Minice
nahoru