-->

Tiskové zprávy

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2010

V. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské techniky

11. a 12. červen 2010 výstaviště Zahrada Čech Litoměřice.

pod záštitou ministra vnitra ing. Martina Peciny, MBA, generálního ředitele HZS ČR genmjr.Ing.Miroslava Štěpána, starostySH ČMS Ing. Karla Richtra a starosty města Litoměřice Mgr.Ladislava Chlupáče

Pořádající organizace je Sdružení pro obnovu a zachováni historických hasičcských tradic ve spolupráci s městem Litoměřice, GŘ HZS ČR a SH ČMS. Partneři jsou MV ČR, AČR, PČR, AHZSP

V letošním roce se ve dnech 11.-12. června koná v Litoměřicích již pátý celorepublikový sraz hasičstva spojený s výstavou hasičské techniky – Hasičské slavnosti Litoměřice 2010. Tato akce je velikým svátkem nejen pro samotné hasiče, ale i milovníky tradic, řemesla a hasičské techniky. Jedná se o největší setkání tohoto druhu u nás – v roce 2007 se dvoudenních oslav průběžně zúčastnilo na patnáct tisíc návštěvníků. Akce si získala své jméno i v zahraničí, mezi vystavovateli se objevily také hasičské sbory z okolních států. Hasičské slavnosti Litoměřice, konané vždy jednou za 3 roky, nabývají tedy celoevropského rozměru.

Součástí slavností proběhnou i oslavy 10. výročí HZS, 20 let České hasičské jednoty a 160 let od vzniku 1. rakousko-uherského dobrovolného hasičského sboru v Zákupech.

Hasičské slavnosti Litoměřice se skládají z dvoudenní výstavy na litoměřickém výstavišti a slavnostního nástupu a průvodu hasičů s technikou z litoměřického Mírového náměstí na výstaviště. Vystavena je především historická hasičská technika z majetku dobrovolných hasičských sborů, doplněná o prezentaci současné nejmodernější techniky Hasičského záchranného sboru České republiky i Armády ČR. Podobné akce mají kořeny v první polovině minulého století, kdy nad všeslovanskými sjezdy hasičstva měl záštitu sám T. G. Masaryk.

Program oslav je koncipován podobně, jako v předchozích letech – výstavními dny jsou pátek a sobota. Pátek je zaměřen na školy / školní výpravy - připraveny jsou soutěže s hasičskou tématikou, ukázky z činnosti mladých hasičů a mnoho dalšího. V sobotu proběhne slavnostní nástup a průvod hasičů na litoměřickém náměstí za účasti významných osob kulturního a společenského života naší republiky. Záštitu převzal ministra vnitra Ing.Martin Pecina, který i potvrdil účast na tomto významném setkání. Účast také přislíbili vrcholní představitelé hasičských hnutí z celé Evropy a přední osobnosti kulturního a společenského života České republiky. Jedná se o neopakovatelné defilé hasičských sborů a technikou a jedinečný přehled hasičských praporů / zástav.

Slavnosti podporuje generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a to pro jejich jedinečnost a význam, protože slavnosti pod jednou myšlenkou – pomoci v nouzi – spojují společně jak dobrovolné tak profesionální hasiče, kteří jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Oslavy 10.let existence HZS ČR vyvrcholí právě na Hasičských slavnostech. Akce se těší podpoře i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které Hasičské slavnosti vítá jako jedinečnou příležitost demonstrovat co nejširší veřejnosti hodnoty soudržnosti a pospolitosti předávané z generace na generaci prostřednictvím nejstarší dobrovolné organizace v naší zemi.

Nosným prvkem oslav je rozsáhlá výstava historické hasičské techniky (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily), doplněná o expozici hasičských uniforem, přileb tiskovin a modelů. Chybět ale nebude ani nejnovější hasičská a záchranářská technika včetně speciální techniky užívané při chemických haváriích a moderních vrtulníků Policie ČR a Armády ČR.

Na slavnostech bude opět vyhlášen vítěz III.ročníku soutěže o nejzajímavější internetové stránky sboru dobrovolných hasičů – garantem je ministr vnitra Ing.Martina Pecina.

Závěrem oslav je sobotní večerní program na Lodním náměstí, který je zaměřen na prezentaci speciální techniky, nasazovanou v boji proti živelným katastrofám boj s živelnými pohromami.

Ke konci celého večera připraví členové dobrovolných hasičských sborů pro návštěvníky Hasičskou hudební fontánu.

Otevřena návštěvníkům bude též stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích (naproti výstavišti), která při příležitosti slavností uspořádá po oba dny Den otevřených dveří s bohatým programem pro děti i dospělé

nahoru